Veri Sorumlusu: (“Pozitif Omlet”), www.pozitifomlet.com internet sitesi (“Omlet”) iletişim formunu kullanımınız esnasında elde edilen kişisel verilerinizi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu olarak işlemektedir.

İşlenen Kişisel Veriler: Omlet’te yer alan iletişim formunu doldurmanız esnasında bizimle paylaştığınız, adınız soyadınız, e-posta adresiniz, bizimle iletişime geçtiğiniz konu ve formun mesaj kısmında varsa bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri: Kişisel verileriniz, Kanun md.5/2 f’de belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

  • Bizimle iletişime geçtiğiniz konunun yanıtlandırılabilmesine ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
  • İletişim formundaki talebinizle ilgili olarak sizinle iletişime geçilmesi,
  • Omlet bilgi güvenliği ve platform alt yapısına ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
  • Yasal bir talep olması halinde yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara bilgi verilmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

Bununla birlikte kişisel verileriniz, talep, şikayet ve hukuki süreçlerin yürütülmesi amacıyla Kanun md.5/2 e’de belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Paylaşılması: Kişisel verileriniz Omlet’in içerik yönetimine ilişkin süreçlerin yürütülmesi, platform ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, platform alt yapısının sağlanması amaçlarıyla bu kapsamda hizmet aldığımız hizmet sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız ile paylaşılmaktadır. Bununla birlikte yasal bir talep olması halinde, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve bilgi verilmesi amaçlarıyla yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilmektedir. Ayrıca kişisel verileriniz, olası bir uyuşmazlık durumunda bu kapsamda danışmanlık hizmeti aldığımız taraflarla talep, şikayet ve hukuki süreçlerin yürütülmesi amacıyla paylaşılmaktadır.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri: Kişisel verileriniz, Omlet’te yer alan iletişim formunu doldurmanız suretiyle elektronik ortamda otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

İlgili Kişi Haklarının Kullanımı: Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesindeki haklarınızı kullanmak için, taleplerinizi iletişim@pozitifomlet.com e-posta adresine gönderebilir veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan diğer yöntemleri tercih edebilirsiniz.