Veri Sorumlusu: (“Pozitif Omlet”), www.pozitifomlet.com internet sitesini (“Omlet”) kullanımınız esnasında elde edilen kişisel verilerinizi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu olarak işlemektedir.

İşlenen Kişisel Veriler: Omlet’te yazar olmak için başvurmanız esnasında bizimle paylaştığınız, adınız soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, “Kendinizden kısaca bahseder misiniz?” kısmında bizimle paylaştığınız bilgileriniz, Omlet’te yayınlanmasını istediğiniz içerik yazılarınız ve bu içerikler kapsamında kendiniz ile ilgili belirttiğiniz bilgiler, içeriklerinizle ilgili kullanıcılara verdiğiniz cevaplar ve yaptığınız yorumlar, işlem güvenliği bilgileriniz, bizimle paylaşmanız halinde fotoğraf, video gibi görsel ve işitsel kayıtlarınız işlenmektedir.

Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri: Kişisel verileriniz, aramızdaki kullanım koşulları sözleşmesine istinaden Kanun md.5/2 c’de belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ilişkin kişisel verilerin işlenmesnin gerekli olması” ve Kanun md.5/2 f’de belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Yazar olma talebinizin incelenmesi ve değerlendirilmesi,
 • Yayınlanmasını istediğiniz yazıların içerik uygunluğu bakımından değerlendirilmesi ve uygun bulunduğu takdirde Pozitif Omlet’te yayınlanması,
 • İçeriklerin Pozitif Omlet’e ait tüm hesaplarda, platformlarda veya e-posta ile duyurulmasına ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
 • İçeriklerinize ilişkin iletişim süreçlerinin yürütülmesi ve sizinle iletişime geçilmesi,
 • Omlet’e ilişkin reklam, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Omlet’in içerik kategorilerinin düzenlenmesi ve geliştirilmesi,
 • Kullanıcılar ve içerik yazarlarına ilişkin yorum ve etkileşim süreçlerinin yürütülmesi,
 • Omlet bilgi güvenliği ve platform alt yapısına ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
 • Organizasyon ve etkinlik süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yasal bir talep olması halinde yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara bilgi verilmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Talep, şikâyet ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.

Kişisel Verilerin Paylaşılması: Kişisel verileriniz Omlet’in içerik yönetimine ilişkin süreçlerin yürütülmesi, platform ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, platform alt yapısının sağlanması, reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla bu kapsamda hizmet aldığımız hizmet sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız ile paylaşılmaktadır. Bununla birlikte yasal bir talep olması halinde, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve bilgi verilmesi amaçlarıyla yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilmektedir. Kişisel verileriniz, olası bir uyuşmazlık durumunda bu kapsamda danışmanlık hizmeti aldığımız taraflarla talep, şikayet ve hukuki süreçlerin yürütülmesi amacıyla paylaşılmaktadır. Ayrıca kişisel verileriniz, Omlet’te yazar olma talebinizin olumlu değerlendirilmesi akabinde, içeriğinizin Omlet’te yayınlanması kapsamında bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, içerik yazılarınız ile Omlet’te ve Pozitif Omlet’e ait tüm çevrimiçi mecralarda “herkese açık” şekilde yayınlanacaktır.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri: Kişisel verileriniz, Omlet’te yazar olmaya ilişkin yer alan formu doldurmanız suretiyle elektronik ortamda otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

İlgili Kişi Haklarının Kullanımı: Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesindeki haklarınızı kullanmak için, taleplerinizi iletişim@pozitifomlet.com e-posta adresine gönderebilir veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan diğer yöntemleri tercih edebilirsiniz.